เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด 
เปิดดำเนินกิจการในปี 2544 ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และ ตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in งานปรับปรุงอาคาร ( ครอบคลุมงานตกแต่งและงานระบบต่างๆ ) 
อาทิเช่น งานออกแบบและ ตกแต่งภายในโรงพยาบาล สำนักงาน บ้านพักอาศัย งานก่อสร้างโรงงาน อาคารคลังสินค้า Show Room ตามที่ลูกค้าต้องการ และงานในแบบ Turn Key 
ด้วยทีมงานของบริษัท ที่ครบทุกด้าน ทั้ง ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรม และ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานสูง โดยมีเป้าหมายในการ บริหารจัดการ โครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพ
ตรงเวลา และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า