ประตูลามิเนต(สั่งทำ)

รับทำบานประตูไม้อัดตกแต่งผิวด้วยแผ่นลามิเนต(ความสูงของบานได้ถึง 3 เมตร) ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เช่น งานโครงการก่อสร้างอาคาร งานปรับปรุงอาคาร
งานบ้านทั่วไป ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทันตามเวลาที่กำหนด ในราคาที่เหมาะสมเป็นกันเอง